Türk Edebiyatının Dede Korkut’u şairimiz Hakkın Rahmetine Kavuştu